Byutviklingsprosjektet “Værstetorvet” er et helhetlig byutviklingsprosjekt, som svarer på byens vedtatte mål­settinger for utvikling av sentrum. Prosjektet inneholder boliger, kontorer, og handel. Grepet blir det største enkeltprosjektet i Fredrikstad i moderne tid, og har som målsetting å bidra til et større, mer levende og mer urbant bysentrum.
 

Fremtidens Værste

Er du spent på hvordan det blir på Værste om noen år? Klikk på pilen til høyre i bildet så får du se…

Værste skal være en levende bydel som lever hele døgnet, og det er menneskene som skaper trivselsfaktoren. Derfor er miksen av boliger, næring, kultur, grøntarealer, treningstilbud og restauranter viktig.