8. juni lanserte Værste og partnere byutviklingsprosjektet “Værstetorvet” - et helhetlig byutviklingsprosjekt, som svarer på byens vedtatte mål­settinger for utvikling av sentrum. Prosjektet inneholder boliger, kontorer, og handel. Grepet vil være det største enkeltprosjektet i Fredrikstad i moderne tid, og har som målsetting å bidra til et større, mer levende og mer urbant bysentrum.
— Trond Delbekk, adm. direktør Værste AS

NÆRINGSAREALER TIL LEIE

NYHETER

MEDIEKLIPP

COWI, Rambøll, Atea og Multiconsult. Tunge nasjonale kunnskaps­bedrifter som alle snart er lokalisert i gåavstand fra Høgskolen i Østfold, midt i Fredrikstad sentrum. Fredrikstad er på vei fra å være en falmende industriby til å bli en vital kunnskapsby som tiltrekker seg både spennende bedrifter og kloke hoder.
— Lill Andrea Aas, Eiendomskonsulent Værste AS
 
Høgskolen i Østfold har en strategi om være en drivkraft i den regionale utviklingen. Likeså skal HiØ videreutvikles som en nasjonalt attraktiv høgskole.
— Carl-Morten Gjeldnes, direktør Høgskolen i Østfold
Folk-.jpg
Lokaliseringen av Cowi på Værste passer oss fint av flere grunner. Vi har flere samarbeidende teknologibedrifter og Østfoldforskning i gåavstand. I tillegg underviser vi på Høgskolen i Østfold, som ligger i nabobygget.
— Lillian Ovell, Cowi
Rambøll har kontorer på Værstetorvet 1 av flere grunner. Vi ønsker å være godt synlige for Høgskolen i Østfold, for å lettere kunne rekruttere de beste hodene. Dessuten mener vi det er attraktivt for nye ansatte å ha en urban arbeidsplass.
— Lars Petter Lauritzen, Rambøll
– Her er det idéelt fordi vi har nærheten til FFK, Stadion, Stjernehallen og ballklubben på Kongsten. Vi er i direkte kontakt med Høgskolen i Østfold og de fagmiljøene som er der. Alt kun få meter unna oss. Og ikke minst, vi er i sentrum av byen.
— Petter Wilhelmsen, rektor Wang Toppidrettsgymnas
Værste skal være en levende bydel som lever hele døgnet, og det er menneskene som skaper trivselsfaktoren. Derfor er miksen av boliger, næring, kultur, grøntarealer, treningstilbud og restauranter viktig. Fra før av har vi to boligkomplekser og nå igangsettes tre nye. Værste Brygge vil snart sette sitt preg på byen.
— Roy Jacobsen, prosjektsjef Værste AS