Fortsatt muligheter for kontorlokaler i Fredrikstads nye signalbygg - Værstetorvet 1

Værstetorvet 1 , byens nyeste kontorbygg, er nå offisielt åpnet. Nå er også  utomhusarbeider i gang, med opparbeidelse av fortau og opphøyet plass i portal, samt etablering av parkanlegg bak bygget.

Værstetorvet 1 er på totalt 5 etasjer og skal huse 160 kompetansearbeidsplasser.

Følgende bedrifter har nå flyttet inn eller er i ferd med å flytte inn:

-       Rambøll

-       Atea

-       Griff Arkitektur

-       Meter Arkitektur

-       Rom for Flere

-       Metra Næringsmegling

-       Hammerstad Maskin

-       Sparebank 1 Finans Østlandet

-       Monica Stavem Design

-       365 Design

Du kan se bilder fra noen av de som har flyttet inn under.

 

Det er fremdeles ledige lokaler i Værstetorvet 1. Både i kontorfellesskap i 5. etg og lokale på til sammen 211 kvadratmeter i 4. etasje. I 1. etasje er det ledige lokaler, godt egnet for handel eller servering.

 

Værstetorvet 1 er et nytt bygg med moderne tekniske løsninger og installasjoner. I bygget er det felles kantine med takterasse og felles garderobeanlegg for leietakerne. Det er fortsatt noe ledig areal i bygget, både kontorarealer og lokaler egnet for handel eller servering. 

Under ser du bilder fra felleskantina i Værstetorvet1. Her er det også muligheter for møtevirksomhet.