Byutviklingsprosjektet “Værstetorvet” er et helhetlig byutviklingsprosjekt, som svarer på byens vedtatte mål­settinger for utvikling av sentrum. Prosjektet inneholder boliger, kontorer, og handel. Grepet vil være det største enkeltprosjektet i Fredrikstad i moderne tid, og har som målsetting å bidra til et større, mer levende og mer urbant bysentrum.
— Trond Delbekk, adm. direktør Værste AS
Trond Delbekk, adm. direktør Værste AS

Trond Delbekk, adm. direktør Værste AS

 

 

Prognoser viser at Fredrikstad, Drammen og Oslo er de tre byene i Oslofjordregionen som vil vokse mest i tiden som kommer. Forutsetningen er at sentrum utvides med både boliger og handel. Med Værsteområdet i sentrum, og solide investorer som vil legge nærmere to milliarder på bordet, kan vi nå starte en god sirkel i Fredrikstad.

 

Les mer på Værstetorvets egen hjemmeside HER (ekstern link)

 

Våren 2014 inviterte Værste AS til en arkitektkonkurranse for utviklingen av det mest sentrumsnære området på FMV, fra gangbroen i nord til den nedlagte Shellstasjonen på Bjølstad i syd, et område på totalt 28 mål. Det lokale arkitektkontoret Griff Arkitektur gikk seirende ut av konkurransen med sitt kombinerte plankonsept for vei, parkering, næring, handel og bolig. 

 

EN GJENNOMTENKT BYUTVIKLINGSPLAN ER KLAR FOR REALISERING:

Som eier av det viktigste utviklings­området i Fredrikstad, har vi et stort ansvar overfor byen vår. ”Værstetorvet” er derfor et grundig gjennomtenkt byutviklingsprosjekt der vi har snudd hver stein for å tenke hvordan vi kan løfte hele Fredrikstad og forløse det potensialet byen har. 

Vi har benyttet lokale, nasjonale og internasjonale fagfolk med stor tyngde innen hvert sitt fagområde. Dette for å skape et helhetlig område med gode åpne byrom og plasser, sammen med gateliv, næringsaktivitet og boliger - alt i samspill med hele Fredrikstad sentrum. Prosjektet er i tråd med, og svarer på, dagens byområde­plan og kommunens vedtatte mål om et styrket sentrum med elven som midtpunkt, en sterk akse mellom den nye stasjonen på Grønli gjennom dagens sentrumskjerne og til den nye bydelen på Værste.

For å være helt sikker på at vi har tenkt riktig for byen, har vi invitert med de beste nasjonale og internasjonale rådgivere og bestilt uavhengige rapporter. 

På vaerstetorvet.no kan du lese om byutviklingsprosjektet ”Værstetorvet”, som sømløst skal binde Værsteområdet med eksisterende sentrum, ta handelen tilbake til bysentrum og reetablere Fredrikstads posisjon som handels­hovestad i Østfold.

 
Handel.png
Byutviklingsprosjektet alene vil tilføre 500 nye arbeidsplasser innenfor handel, og sysselsette ca 1000 årsverk i byggebransjen samlet over byggeperioden.
— Trond Delbekk, adm. direktør Værste AS

Bak Værstetorvet står Værste AS og Scala Retail Property.