VÆRSTETORVET 3

Fasade,-inngangsparti_-uten-logo.jpg

Potensielt næringsprosjekt som vil kommunisere mot både Høgskoleparken og Værstetorvet. Prosjektet er volumberegnet/illustrert, men tidspunkt for realisering av prosjektet er ikke fastsatt og vil bli knyttet opp mot potensielle leietakere.  Prosjektet er lokalisert meget sentralt mot gate- og kollektivnett, og ca. 150 – 200 meter fra origo av Fredrikstad sentrum.


FAKTA

AREAL: Ca. 6.000 m2