Nå er Værsteparken snart ferdig

Værsteparken er nå nærmest ferdig, og siden denne ligger over nytt P-hus er den mye større enn tidligere. Det vil så snart gresset gror bli til en fin slette mot nybygget, Værstetorvet 1.

Parken er strukket helt ned i portalen ved enden av nybygget, og det er også laget en granittbelagt plass i den ene enden av parken med beplantning rundt.

Vi håper at parken blir et rekreasjons- og trivselsområde for hele Værsteområdet, og vi vil gjøre noen ytterligere tiltak for å gjøre den enda mer tilgjengelig.

I år vil vi supplere med ytterligere belysning langs gruslagt sti, samt belyse utvalgte trær i parken for å øke belyst område og gi bedre trygghet.

Supplering med sittebenker og noen utemøbler blir forøvrig gjort våren 2016.

Vi håper mange vil benytte seg av denne flotte parken.