VGS OG ARENA ØSTFOLD

Ny videregående skole for 1.500 elever, samt stor flerbrukshall. Østfold Fylkeskommune er byggherre.


FAKTA

AREAL: 18.000 m2 skole og 6.000 m2 flerbrukshall

ARKITEKT:

STATUS:

FERDIGSTILLELSE: 

INVESTERING: 900 – 1.000 MNOK