T.v.  Markeds- og forvaltningsdirektør Øivind Kvammen og utviklingsdirektør Sigbjørn Moe forteller om Værstes planer fremover.

T.v. Markeds- og forvaltningsdirektør Øivind Kvammen og utviklingsdirektør Sigbjørn Moe forteller om Værstes planer fremover.

Værste vil gi Fredrikstad det beste

Mange er opptatt av hva som skjer på Værste. Vi har snakket med markeds- og forvaltningsdirektør Øivind Kvammen og utviklingsdirektør Sigbjørn Moe fra Værste AS, for å høre om hva som skjer framover.

– I løpet av de nærmeste to årene vil vi oppleve at Værstetorvet 1 ved gangbrua ferdigstilles og flyttes inn i. 
I tillegg vil den første av tre nye boligblokker, inntil elvebredden rett vest for det tidligere InFocusbygget, stå ferdig. Boligblokkene som vil hete Værste Brygge, vil igjen endre den kjente skylinen. Nei, ting står ikke stille på Værste, sier ­Sigbjørn Moe med stort engasjement.

Værstetorvet 1
– Som mange nå kan se er Værste­torvet 1 like ved gangbrua, godt i gang. Værstetorvet 1 er et spennende nærings­bygg som skal huse 160 ­ingeniører og arkitekter. Det er et nytt konsept der man sitter i delvis åpent landskap med åpne grenser mellom de ulike selskapene. Om det blir butikker i 1. etasje er vi ikke sikre på ennå, men grunn­laget bør være tilstede. Målinger har vist at det er flere som passerer gangbrua enn som går gjennom gågata i løpet av dagen. Med Værstetorvet 1 ferdigstilt vil det bli lettere å forestille seg hvordan fortsettelsen av området vil kunne bli.

Værste Brygge
– Værste Brygge vil ha 104 boenheter fordelt på tre blokker. De skal oppføres i løpet av de neste tre årene. Du kan sitte og se på elven, rusle ned på gata og ta deg en kaffe, og allikevel være hjemme. Her kan du parkere i kjelleren og ha gangavstand til Helsehuset, Stadion, Stortorvet og Bryggepromenaden

Grønne lunger
– Det vil også være mye grønt i området med mange møteplasser. Se bare på hva den lille grønne flekken på Blomster­torvet gjør for livet i sentrum. Folk koser seg der som om de skulle vært på stranda, sier Øivind Kvammen med et smil. – Den planlagte kunstis­banen på Værstetorvet vil også være en viktig rekreasjonsplass for sentrums­området.

Værstetorvet 2
– Vis-a-vis Værstetorvet 1 kommer Værstetorvet 2. Prosjektet på 10-12000 kvm vil bestå av butikker på bakkeplan og kontorer oppover i etasjene. Enkelte bygg kan få boliger på toppen. Målet er å få bygget ferdig innen 3 år.

Hyggelig by som lever hele døgnet
– Hele det nye området vil bli veldig kompakt med god parkeringsdekning. Med gangbroen ligger hele Værste i sentrum og en ringvei rundt skaper god kommunikasjon. Med gode kollektivtilbud bor eller jobber man i kjernen av byen, fortsetter Kvammen. 

– Sentrumsplanen som ble vedtatt i 2011 skal vi være tro mot over tid, fortsetter Moe. –  Er vi det skal vi klare å demme opp for den lekkasjen som har ført til en uttynning av sentrums virksomheter. Vi skal få den kompakte og hyggelige bykjernen vi alle ønsker.

Øivind Kvammen forteller at den nye aksen for Fredrikstad Sentrum vil bli fra den nye bystasjonen på Grønli som kommer i ca 2025 og over til Værsteområdet. Aksen vil da gå tvers gjennom hele byen. Målsettingen må være å skape et så kompakt og hyggelig bysentrum som mulig og deretter utvide derfra, avslutter han.

Slik kan Værste se ut i 2030 (45 sek video)