– I løpet av de nærmeste to årene vil vi oppleve at Værstetorvet 1 ved gangbrua ferdigstilles og flyttes inn i. I tillegg vil den første av tre nye boligblokker stå ferdig. Boligblokkene vil igjen endre den kjente skylinen. Nei, ting står ikke stille på Værste.
— Sigbjørn Moe, utviklingsdirektør Værste AS