VÆRSTETORVET

Værste Rambollbygg_625x310.jpg

Værstetorvet er et helhetlig byutviklingskonsept som inneholder boliger, kontorarealer og handel
– i tillegg til flere gode byrom.

Les mer om Værstetorvet på egen hjemmeside HER.


FAKTA

AREAL: 12.000 næringsareal, 26.000 handelsareal

BOLIGER: 300

ARKITEKT: Griff Arkitektur AS (enkeltprosjekter vil bli konkurranseutsatt)

STATUS: Under regulering

FERDIGSTILLELSE: Perioden 2020 - 2022

SALGSSTART BOLIGER: 2. halvår 2018

INVESTERING: 2 mrd