TOMT 1.7

Det utvikles to ulike konsepter for denne Tomt 1.7; et nytt helsehus (Helse3) planlegges nærmest rundkjøringen.
Ved gjestehavnen planlegges et kontorbygg.


FAKTA

AREAL: 12.000 m² - 15.000 m2 BRA (fordelt på to bygg)

ARKITEKT: Link Arkitekter AS

STATUS: Under regulering og konseptutvikling

FERDIGSTILLELSE: Q3 2019-Q1 2020

INVESTERING: 300 - 350 MNOK