STADION NORD OG MASKINHALLEN

Konseptet planlegges som en inkubator innenfor bl.a. teknologi, innovasjon, produksjon "industrielt" og utdanning . Transformasjonen vil ta for seg et område som i dag både er dårlig utnyttet og fremstår som lite attraktivt/spennende, til å bli et tyngdepunkt for teknologisk utvikling.


FAKTA

AREAL: 9 -10.000 m² Næringsareal

BOLIGER: Ca. 45

ARKITEKT: SG-Arkitekter AS – Griff Arkitektur AS

FERDIGSTILLELSE: August 2019 (næringsarealer)

SALGSSTART BOLIGER: 2. kvartal 2018

INVESTERING: 350 MNOK