PÅGÅENDE OG FRAMTIDIGE PROSJEKTER PÅ VÆRSTEOMRÅDET

Oversikt over pågående og framtidige prosjekter på Værsteområdet. Bildet er kun en illustrasjon og viser ikke ferdig arkitektur, kun plassering. Klikk på linkene under for å lese mer om hvert prosjekt.

Klikk på linkene under for å lese om hvert prosjekt:

1: H2

2: Værstetorvet

3: Tomt 1.7

4: Dreieværste og Lørjekaja

5: Glombo

6: VGS og Arena Østfold

7: Arena Fredrikstad

8: Værsteparken

9: Værstetorvet 3

10: Værste Brygge