Sykehuset Østfold har flyttet inn på Helsehuset

Senter for laboratoriemedisin har nå startet opp med blodprøvetaking på helsehuset.

Her vil pasienter tilhørende Fredrikstadområdet, som ikke har andre avtaler ved sykehuset, ha mulighet til å få tatt sine blodprøver.

Åpningen av denne lokasjonen er en del av Sykehuset Østfolds strategi for å opprettholde god service og tilstedeværelse flere steder i fylket i tillegg til sykehuset i Moss, Fredrikstad og etter hvert på Kalnes.

Senteret vil være åpent hverdager 07.30 - 15.00