Elkjøp til Værstetorvet - mer handel og 50 nye arbeidsplasser til sentrum

Øivind Kvammen (Værste AS), André Sørensen (Elkjøp), Magnus Fredriksen (Værste AS) og Elkjøp-direktør Fredrik Tønnesen er godt fornøyde med avtalen. Foto: Kristian Bolstad

Øivind Kvammen (Værste AS), André Sørensen (Elkjøp), Magnus Fredriksen (Værste AS) og Elkjøp-direktør Fredrik Tønnesen er godt fornøyde med avtalen. Foto: Kristian Bolstad

Elkjøp, som er markedsleder i Norge på elektronikk, skal åpne butikk i et av de nye byggene som skal bygges på Værstetorvet foran det nye planlagte sentrumskjøpesenteret, dvs. på tomten nærmest gangbroen. Partene bak byutviklingsprosjektet på Værstetorvet og det planlagte nye sentrumskjøpesenteret har med dette signert sin andre ankerleietager etter at Coop OBS ble landet før sommeren.

Mer storhandel til sentrum

Etableringen av Elkjøp vil bety 50 nye arbeidsplasser til Fredrikstad sentrum og en forventet årlig handelsomsetning på 100 millioner kroner til et sentrum som de siste årene har tapt markedsandeler til områder utenfor bykjernen.

Signeringen av Elkjøp bekrefter en trend der storhandelsaktører, som historisk har etablert seg i områder utenfor bykjerne/sentrum, nå «flytter til byen». Elkjøp satser på å være med å styrke og utvikle en ny del av Fredrikstad sentrum. Byutviklingen på Værste settes på kartet av en av de tyngste aktørene i norsk handel, og dette vil skape sterke positive ringvirkninger for andre leietagere og konsepter det nå blir mulig å tiltrekke seg til Fredrikstad sentrum.

«Østfold og Fredrikstad som er Norges 7. største by har alltid vært viktig for oss. Det bygges mye i sentrum, og vi ønsker å være tilstede der folk bor og handler. Da vi hørte at man var på jakt etter leietakere som er markedsledere i varehandel, så var det naturlig at Norges største elektronikkjede ble med på prosjektet. Vi har ikke så mange sentrumsbutikker ennå, men det kommer stadig fler og butikken i Fredrikstad blir en av de første i satsningen på vårt city-konsept.», sier administrerende direktør i Elkjøp Norge, Fredrik Tønnesen.

Den nye butikken i Fredrikstad blir en av de første i satsingen på Elkjøp sitt city-konsept. City-konseptet betyr at butikken på Værstetorvet blir noe mindre i størrelse, men sortimentet blir mye av det samme. Butikken blir mer moderne og mindre elektrovarer blir viktige, men det skal også satser på hvitevarer og andre varer Elkjøp er kjent for å selge.

"At Elkjøp vil være med oss er en veldig viktig brikke for byutviklingen på Værste. Elkjøp ser verdien av prosjektet og muligheten det gir for aktører som dem til å etablere seg i sentrum av en av Norges største byer. Sammen med Coop OBS vil de være sterke bidragsytere til å ta handelen tilbake til byen", sier Magnus Fredriksen, prosjektleder for handelsdelen av prosjektet på Værstetorvet.

Realisering av Værstetorvet
Elkjøp som ankerleietager muliggjør tidlig realisering av byggene på Værstetorvet, området mellom gangbroa og det nye senteret, som vil gi byen et nytt og fullverdig torg med handel, servering og opplevelser. Elkjøp vil åpne senest samtidig med det planlagte handelssenteret syd for Fylkesveien.

"Plasseringen av Elkjøp på Værstetorvet rett ved gangbrua underbygger det prosjektet hele tiden har vist, at vi planlegger handel allerede fra gangbrua. Å få en slik gigant midt i sentrum styrker sentrums attraktivitet og er noe alle som er glad i sentrum bør juble over, sier markeds- og forvaltningsdirektør Øivind Kvammen"

 

 

Fakta om Elkjøp:

Elkjøp er et av Nordens største handelsforetak innen forbrukerelektronikk og elektriske husholdningsapparater, og omsatte for 34,2 milliarder kroner i regnskapsåret 2016/17 (hvorav 10,7 mrd. I Norge)

Konsernet har detaljistvirksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og på Færøyene.

I Norge består Elkjøp av 96 store og små varehus spredt fra Kristiansand i sør til Alta i nord. Cirka halvparten av butikkene eies og drives av franchisetagere, resten av Elkjøp Norge AS.

Konsept valgt for utviklingen av Glombo

Det ble høsten 2016 invitert til en arkitektkonkurranse, et parallelloppdrag, for utvikling av et boligområde på Glombo, nærmere bestemt tomten som i dag huser Stene Stål. Overordnede målsettinger for prosjektet er å transformere et attraktivt område fra industriområde til boligformål, og skape en særegen boligdestinasjon ved innseilingen til Fredrikstad. Utviklingen av Glombo gjøres i samarbeid med Stene Stål Eiendom AS.

3 arkitektkontor ble invitert til konkurransen. Det ble levert ulike og spennende konsepter. Glombo Utvikling har valgt å gå videre med planforslaget fra Atelier Oslo.

Inspirasjon/referanseprosjekt er Lervig Brygge ved innseilingen til Stavanger. Også tegnet av Atelier Oslo

Atelier Oslo foreslår en åpen struktur mot vannet med 6 leilighetsblokker, med et vannspeil i midten. Atelier Oslo har etter juryens vurdering det tydeligste grepet med tanke på å definere og kommunisere tydelige overganger mellom private og offentlige arealer. Planen oppfattes som inkluderende og inviterende også for andre enn de fremtidige beboere i prosjektet. Atelier Oslo svarer også godt på den viktige oppgaven som ligger i å redefinere oppfattelsen og opplevelsen av denne delen av Fredrikstad som fremtidig destinasjon og bomiljø.

Se saken Fredriksstad Blad publiserte 11. mai her...

Backe Østfold bygger Helse 2

Mandag 8. mai rullet den første gravemaskinen inn på byggetomta til det neste Helsehuset; Helse 2.

Det er det lokale entreprenørfirmaet Backe Østfold som har fått byggentreprisen, og sammen med Råde Graveservice, allerede er i gang på byggeplassen. – For oss betyr det mye å få en slik kontrakt sier prosjektleder i Backe, Lars Gamlesanne, som er strålende fornøyd med å være i gang med prosjektet.

Reguleringsarbeidet har pågått nøyaktig i 12 måneder og byggeprosjektet ble endelig godkjent i bystyrets møte 4. mai. -Det har vært en gjennomgående god prosess med Fredrikstad kommune, uttaler utviklingsdirektør Sigbjørn Moe. Han har vært ansvarlig for arbeidene overfor kommunen mens prosjektleder Roy Jacobsen har jobbet med byggetekniske rådgivere og forestått valget av entreprenør. Det er også Jacobsen som leder byggeprosjektet fram til det står ferdig og NAV flytter inn 1. august 2018.

P-plassen som har vært på byggeplassen erstattes med en ny p-plass på vestsiden av Helsehuset og kapasiteten øker fra 42 til 160 plasser. Det blir også p-plasser under Helse 2, med innkjøring via det etablerte Helsehuset. -Parkeringskapasiteten i og rundt Helsehuset er meget god uttaler Jacobsen, og forteller samtidig at plassene utenfor legevakten, som er reservert personer med et handicap (HC-plasser), vil bli gratis fra 1. juni i år.

Helse 2-bygget blir ca 10.000 m2 over 6 etasjer. Foruten NAV, med sine 220 medarbeidere, skal det også andre virksomheter inn slik at bygget, når det er fullt, vil ha ca 400 personer  i arbeid.

 

Store synergier ved samlokalisering av ny Frederik II og Arena Fredrikstad

I oktober vedtok Fylkestinget at nye Frederik II med flerbrukshall skal bygges på Værste. To måneder senere vedtok bystyret at Fredrikstads nye idretts- og ishockheyhall, Arena Fredrikstad, også skal bygges på Værste. Synergiene for Fredrikstad som by er store.

 

For Værste som byutvikler er vi glade for beslutningene som er gjort. Det viktigste var ikke å få begge til Værste, men til Fredrikstad sentrums umiddelbare nærhet, slik at synergier kan skapes.

 

Den nye ishockeyhallen vil kunne huse opptil 4000 tilskuere. Den nye flerbrukshallen til Frederik II vil kunne ta imot opptil 2500 gjester og vil bli like stor som Kongstenhallen. Begge hallene vil bli veldig fleksible og kan på kort tid endres til å huse ulike arrangement.

 

Samlokaliseringen vil skape en unik klynge med utdanning og idrett i Fredrikstad. I sentrum av Fredrikstad vil vi få 5000 studenter fra Høgskolen, Fagskolen og videregående skole som alle vil kunne få synergier med idretten i byen gjennom både flerbrukshall, Arena Fredrikstad og Fredrikstad Stadion.

Les også:
Fakta om ny Frederik II vgs. med flerbrukshall på Værste

Fakta om Arena Fredrikstad

Nytt næring- og boligprosjekt på Stadion Nord!

Klikk på bildene over for å se de større...

Værste AS har nå igangsatt arbeidet med et nytt bolig- og næringsprosjektet på Stadion Nord. Området som skal utvikles er plassen mellom Stadion og elven, mellom smia og maskinhallen.
 
Denne plassen benyttes i dag som parkeringsplass for et fåtall biler, og området har behov for et løft og gis et innhold.  Med dette mener vi at det stort sett i alle byutviklingsprosjekter opparbeides et blandet program med bolig, næring og handel, som ledd i å sikre en så levende, trygg og sikker by som mulig – prinsippet 24/7.
Værste mener videre at prosjektet følger opp vedtatte målsettinger i byområdeplanen, og nevner bl.a.;

  • Idealet om blandet formål i byutviklingsøyemed
  • 50% av boligbyggingen skal skje i byområdet og som en fortetting i sentrumsnære områder og et voksende behov for boliger
  • Bidrar og stimulerer til en synliggjøring av elven som et viktig byrom, kollektiv kommunikasjons-åre, samt aktiverer byrommet ved at innbyggerne og elven kobles sammen

Stadion Nord området er svært sentralt med gangavstand til sentrum, og godt egnet for et prosjekt med blandet formål – næring/boligbebyggelse.  De verneverdige bygningene rundt gjør det vanskelig å etablere boliger på bakkeplan, det planlegges derfor for næringsvirksomhet i de nederste etasjene, og slanke lamellblokker med gjennomgående leiligheter over næringsarealene.
 
Mellom blokkene og stadion vil det være mulig å opparbeide et solrikt og godt skjermet uteoppholdsareal. Området mot elva skal opparbeides til offentlig tilgjengelig arealer, som en del av elvepromenaden.
 
Prosjektet er i planleggingsfasen og vi kan foreløpig ikke si noe om forventet salgsstart av leilighetene.