1475673963516.jpg

Ny Frederik II med flerbrukshall

 • Kombinert skole og flerbrukshall
 • Skal erstatte nåværende Frederik II
 • Kapasitet skole: Som dagens, ca 1300 elever
 • Byggestart: ca 2019
 • Fylkeskommunens viktigste bakgrunn for valg:
 • Økonomisk fordelaktig sammenlignet med andre alternativer, muligheten for samlokalisering med Arena Fredrikstad og en profesjonell og erfaren samarbeidsaktør i Værste

 

Flerbrukshallen (Arena Østfold):

 • Østfold Idrettskrets og Fredrikstad kommune deltar aktivt i utformingen
 • 6-8000 kvm (like stor som Kongstenhallen eller fire håndballbaner)

 

Planlagt innhold:

 • Rom for undervisning i kroppsøving og idrettsfag
 • Styrkerom
 • Danserom
 • Spinningrom
 • Fitnessrom

 

Skal brukes 40 timer i uka av elever og 50 timer av andre utøvere etter skoletid. Det skaper mange nye muligheter for idretten.

Kan bli større
Avhengig av politisk vedtak, kan hallen bli enda større. Den kan få skyvetribuner, med plass tilopptil ca 3.000 tilskuere, som gjør det mulig å arrangere landskamper i håndball og innebandy.

Kan utløse spillemidler
Avhenger om at Fredrikstad og Sarpsborg går sammen og driver hallen som et interkommunalt anlegg. Da må Sarpsborg bidra med minst fem prosent av utgiftene. Slik kan Fredrikstad på samme måte bidra til å få bygget en innendørs friidrettshall på Kalnes. Et slikt samarbeid kan utløse flere millioner i spillemidler.

 

 

Les også:

Fakta om Arena Fredrikstad  

Samlokalisering av Frederik II og Arena Fredrikstad gir synergier