Sommeren 2018 flyttet NAV Fredrikstad til splitter nye lokaler på Værste. Bedrifter hvalfarter nå fra inn- og utland for å oppleve lokalene som huser det nye konseptet ”Aktivisertbasert arbeidsplassløsning”. 

 

Hensikten er ikke å spare plass, men å utnytte ressursene best mulig ved å skape et godt arbeidsmiljø og bedre samarbeidet mellom ansatte med ulik kompetanse.
— Lise Mette Paulsen, leder, NAV Fredrikstad
W43A5547.jpg
 

– 220 NAV-ansatte i Fredrikstad jobber nå i et arbeidsmiljø ulikt alt annet enn hva vi tradisjonelt forbinder med kontorlandskap. Stikkordet er “aktivitetsbasert arbeidsplassløsning”. Kort fortalt betyr det at man kan velge selv hvor man vil sitte for å løse den oppgaven man til enhvert tid skal løse, sier leder for NAV i Fredrikstad, Lise Mette Paulsen.

W43A5463.jpg

4 ulike soner i en bestemt rekkefølge

– I konseptet er det 4 soner, i tillegg til første etasje som tar imot brukerne.

Den ”sosiale sonen” er der vi kommer inn i lokalene. Her er det enkelt å slenge seg ned i en stol eller sofa, prate og drikke kaffe eller hva man måtte ønske.

Beveger vi oss videre, kommer vi til ”samarbeidssonen” der det er sprakende farger og et areal der det er lett å arbeide sammen. Deretter kommer vi til den ”ordinære sonen” som likner mye på et åpent kontorlandskap med pulter. Her her fargene nøytrale. ”Stillesonen” har vi helt i enden, der man skal ha muligheten til å konsentrere seg og hvor det ikke er tillatt å prate. Alt lagt opp for å regulere trafikkstøyen med den sosiale sonen i den ene enden der det kan være liv og røre til stillesonen i andre enden, der det er helt stille.


– Man må jo planlegge dagen sin litt mer og bestemme seg for om man skal invitere til samarbeid i samarbeidssonen eller om man skal konsentrere seg i stille­sonen. Så velger man plassen sin utifra de oppgavene som skal løses.

W43A5647.jpg

Nye og nødvendige synergier mellom ansatte

– En av fordelene som de ansatte bemerker, er at de nå får mye mer kontakt med alle kollegaene sine, ikke bare de som er på eget team. På den måten skapes samarbeid mellom nye mennesker som innehar kunnskap de ikke har hatt kjennskap og tilgang til tidligere. Slik skapes det nye synergier mellom kollegaer, som ikke tidligere var mulig med «silo-konseptet». Kompetanseoverføringen som da skjer, blir stadig viktigere i en tid da det ikke lenger er mulig å løse oppgavene alene. Arbeidsfeltet til NAV er blitt såpass bredt med et stort regel- og lovverk å forholde seg til.

W43A5456.jpg

Den viktige trappen

– Et av de viktige formålene med de nye lokalene, er at man så fritt som mulig skal kunne bevege seg mellom de ulike sonene uten å måtte låse seg inn og ut. Da vi besøkte en bedrift som hadde gjennomført aktivitetsbasert arbeidsplassløsning fikk jeg idéen til trappen som binder etasjene sammen. Den er helt nødvendig for å få til bevegelsesfriheten og dermed også kompetanseoverføringen. Problemet var at trappen ikke var tegnet inn i det nye bygget. Vi satt det som krav for å velge arealkonseptet ABW. Værste og arkitektene i Griff møtte oss med både velvilje og kreativitet - og etter et godt stykke arbeid kom vi i mål. Så dette som kan se ut som en helt vanlig trapp, er altså resultatet av en gjennomtenkt strategi, og er kanske det mest vellykkede grepet vi gjorde under planleggingen. Når vi har fellesmøter, benytter jeg ofte trappen, der jeg kan se alle ansatte i både første og andre etasje samtidig.

Trappen er helt nødvendig for å få til bevegelsesfriheten mellom etasjene og dermed også kompetanseoverføringen. Værste og Griff møtte oss med velvilje og kreativitet for å få den slik vi ønsket.
— Lise Mette Paulsen, leder, NAV Fredrikstad
W43A5614.jpg

Den beste sittestillingen er den neste 

– Det er også fysiske fordeler ved dette konseptet. Forskning viser at det bevegelse av kroppen gjennom arbeidsdagen er viktig for å ikke stivne i kroppen. Her kan man sitte i en stol med bena på en puff, flytte deg til en sofa – eller du kan sette deg ved en tradisjonell arbeidsstasjon, hvis du ønsker det.


«Clean desk og free seating” 

– Når man forlater arbeidsplassen man har valgt er det viktig at man rydder etter seg, slik at det er klart for nestemann som ønsker å benytte plassen. Det betyr at når vi går hjem for dagen eller flytter oss, er det rent og pent - alt klart for nestemann å benytte plassen. At vi har et tilnærmet papirløst miljø, gjør ryddejobben enklere.

W43A5485.jpg

Hvorfor Værste?

– I anbudskonkurransen var det flere alternativer for lokalisering av NAV i ­Fredrikstad. Valget falt på Værste etter en helhetsvurdering. Værste vant på alle punkter; pris, konsept og alt. De var en soleklar ener i forhold til de andre alternativene. Beliggenheten er dessuten så sentralt som den kan få blitt. Med busstopp på utsiden og gangbru til sentrum er det enkelt for både brukere og ansatte å komme til og fra det nye NAV-kontoret. I tillegg har vi Helsehuset 1 som nærmeste nabo der flere av våre samarbeidspartnere holder til, smiler den fornøyde NAV-lederen.