Plankonsept for området "Værstetorvet" bestemt

Våren 2014 inviterte vi tre arkitektkontorer til en konkurranse for området fra gangbroen i nord til den nedlagte Shellstasjonen på Bjølstad i syd. Området er på hele 38 mål og alene noe større enn sykehusområdet som skal utbygges på Cicignon.

Gjennom et eget magasininnlegg og oppslag i Fredrikstad Blad, og på stand under Tall Ships Races ble de alternative forslagene presentert og byens befolkning invitert til å gi sitt syn på hvordan området bør utvikles.

De Oslo baserte selskapene LPO Arkitekter og ALT Arkitekter konkurrerte med den lokale aktøren Griff Arkitektur. Bidragene har blitt vurdert av en jury med deltagere fra Værste, Kommunen og eksterne ressurspersoner med erfaring fra store byutviklingsprosjekter i Oslo og Trondheim. De mottatte forslagene i konkurransen gir innspill og bidrag til den videre planprosess for området, herunder inspirasjon til relevante konseptvalg for delområdene.

Værste har valgt å dele opp prosessene for områdene Værstetorvet og Bjølstadjordet i 2 faser. For Værstetorvet har vi valgt forslaget fra Griff Arkitektur. Arkitektkontoret har tidligere bidratt i realiseringen av store prosjekter både på Værste og i byen for øvrig, og vi synes det er hyggelig at et lokalt selskap også hevder seg i konkurranse med sterke nasjonale arkitektkontorer.

Værste vil i neste fase frem til sommeren utrede og bestemme seg for veggrep og plankonsept for Bjølstadjordet. Her vurderer vi 2 hovedalternativer;

  • Næringsbygg i front i kombinasjon med et stort sentrums-boområde på 300-350 boliger
  • Et større handelssenter i kombinasjon med 150-200 boliger på taket

Vi ønsker å ta en avgjørelse om bruken av dette store området før sommeren for å kunne regulere og starte bygging i 2017/18.

Værstehilsen fra Trond Delbekk, adm.direktør Værste AS