Fremtiden er allerede i gang på Værste

Sommeren 2014 presenterte vi planer for utviklingen av et stort by- og sentrumsområde med næring, handel, boliger og parkering bare 100-500 meter fra byens flunkende nye stolthet og midtpunkt; Stortorvet! 

Det sentrale spørsmålet i utviklingen av en ny bydel er hvordan vi skal få til et helhetlig område med gode åpne byrom og plasser sammen med gateliv, næringsaktivitet og boliger. Værste skal være et sted for opplevelser og et sted hvor det er godt å oppleve, studere, arbeide og bo. For utviklingen av et så viktig sentrumsområde ønsker vi i Værste åpenhet, engasjement og råd fra byens innbyggere. Vårt mål er å utvikle Værste i samhandling med byen, og på en måte som blir bra for byen. 

Fredrikstad er blant de mest attraktive bostedskommunene i landet og befolkningen øker med ca. 1.000 innbyggere i året. Kommunens økende samarbeid med næringslivet gjennom Fredrikstad  Næringsforening og ambisjonene i ny næringsplan gir oss tro på at det er mulig å lykkes å få vekst i handels- og næringsaktivitet for å skape flere arbeidsplasser for folk flest. Vi i Værste akter i alle fall å legge til grunn at Fredrikstad også fremover vil være en attraktiv by som vil vokse videre både gjennom innbyggervekst og etter hvert også nærings-vekst. 

Helsehuset Fredrikstad ble offisielt åpnet i november 2013, dette er et minisykehus som vil ha ca. 400.000 besøkende årlig. I dag har nærmere 4.000 arbeidstakere og studenter sitt daglige virke på Værste. Til sammenligning hadde Fredrikstad Mekaniske Verksted 2.500 ansatte på det meste. Dette illustrerer den sentrale posisjonen Værste-området har i utviklingen av Fredrikstad by. 

På vår hjemmeside kan du lese litt om hva som skjer på Værste, om planene videre og møte noen av virksomhetene her. Har du spørsmål eller innspill til oss, vil vi gjerne høre fra deg

 

Værstehilsen fra Trond Delbekk, adm dir. Værste AS