Teknologiklyngen rundt Værste skaper et faglig tyngdepunkt i regionen og gjør Fredrikstad attraktiv for teknologibedrifter 

 

COWI, Rambøll, Atea og Multiconsult. Tunge nasjonale kunnskaps­bedrifter som alle er lokalisert i gåavstand fra Høgskolen i Østfold, midt i Fredrikstad sentrum. Fredrikstad har blitt en vital kunnskapsby som tiltrekker seg både spennende bedrifter og kloke hoder.
— Lill Andrea Just Larsen, Eiendomskonsulent Værste AS
Lill-Andrea-Just-Aas-SH.jpg
 

– Fredrikstad har mistet to tusen industriarbeidsplasser siden år 2000.  I tillegg har ytterligere 3-4000 arbeidsplasser flyttet til Kalnes. Men det er lys i tunnelen. Her på Værste er det om få år ca 4000 arbeidsplasser, sier eiendomskonsulent i Værste AS, Lill Andrea Just Larsen. 

– Klyngestrategien til Værste har til hensikt å samle virksomheter med beslektet kompetanse. 

Strategien skal bl.a. gjøre byen mer attraktiv for etableringer. Foreløpig ser det ut til å være en god oppskrift. Både Rambøll og Atea har valgt Værste på grunn av umiddelbar nærhet til kompetansemiljøer. 

– På Værste satses det på klynger innen utdanning og forskning, teknologi, helse og kultur. Derfor søker vi bedrifter og organisasjoner spesielt innenfor disse bransjene til å etablere seg i området. Rundt høyskolen har vi dag 4-500 ingeniørarbeidsplasser. Disse er Cowi, Rambøll og Multiconsult pluss en del mindre ingeniørvirksomheter. 

Altså en veldig sterk kompetanseklynge rundt høyskolen i en avstand av ett til to minutters gange.

– Sammen med høgskolens Helse- og Sosialfag vil det nye Helsehuset her på Værste danne grunnlaget for en helseklynge der kompetansearbeidsplasser innenfor helse vil bli bygget opp. 

Kunnskapsbyen Fredrikstad burde derfor være godt innenfor rekkevidde dersom vi fortsetter arbeidet vi har begynt i Fredrikstad, avslutter Larsen.