Byutviklingsprosjektet “Værstetorvet” er et helhetlig byutviklingsprosjekt, som svarer på byens vedtatte mål­settinger for utvikling av sentrum. Prosjektet inneholder boliger, kontorer, og handel. Grepet vil være det største enkeltprosjektet i Fredrikstad i moderne tid, og har som målsetting å bidra til et større, mer levende og mer urbant bysentrum.
— Trond Delbekk, adm. direktør Værste AS

NÆRINGSAREALER TIL LEIE

NYHETER

MEDIEKLIPP