Byutviklingsarenaen

Utviklingen av Værste-området er et byutviklingsprosjekt - ikke et eiendomsutviklingsprosjekt. I dette ligger at det 650 mål store området vil bli utviklet i nært samarbeid med Fredrikstad kommune. 

Området skal ikke preges av eiendommer og bygg, utleid eller solgt til tilfeldige aktører. I stedet er det etablert klynger innen utdanning, kultur, helse og teknologi/forskning. Denne strategiske linjen vil bli videreført. Her skal folk kunne bo, studere, arbeide og få kulturopplevelser. Det krever en styrt utbygging, basert på en forståelse av en moderne og framtidsrettet samfunnsutvikling.

Det samlede Værste-området har naturlig nok en sentral plass i de kommunale planer. Området rundt tørrdokka og området mellom maskinhallen og smia er fremhevet som bygningsmiljøer med verneinteresser. Kommunens byomformingsprosjekt fremhever elva og elverommet som det viktigste byrommet. Det er definert tre satsningsområder i sentrum: Gamlebyen, Værste-området og Grønli-området. Det legges opp til at disse tre tyngdepunktene skal utfylle hverandre og ikke konkurrere.

Ser man på vellykkede byutviklingsprosjekter internasjonalt, vil man se at en rekke av disse har utgangspunkt i en bykjerne langs vann. Det sier noe om muligheten for Værste-området. Sommeren 2011 ble det vedtatt en ny kommunedelplan som innebærer at en større del av Værste-området defineres som sentrum. Planforslaget viderefører den sentrale plass området har hatt i tidligere kommuneplaner.

Noen av punktene i planen:

 • Værste-området er en unik mulighet for nyetablering, som vil kunne forsterke og viderutvikle Fredrikstad som bysamfunn
 • Værste-området utgjør en betydelig ressurs for Fredrikstad og Nedre Glomma-regionen
 • Det skal legges til rette for en ny barne- og ungdomsskole her
 • Utbyggingen defineres som et pilotprosjekt innen Framtidens byer - som innebærer en sterk miljøprofil
 • Andre kjennetegn: God arkitektur og design, variert boligtilbud, elverommet skal styrkes

 

Værste satser på å utvikle følgende klynger:

UTDANNING

 • Høgskolen i Østfold: avd helse- og sosialfag, ingeniørfag og Akademi for scenekunst 

 • Østfold fagskole
 • Fredrikstad Fagakademi 
 • Wang Toppidrett Fredrikstad 


KULTUR

 • Kulturskolen i Fredrikstad
 • Fredrikstad stadion
 • Fotballmuseet
 • Studium Actoris
 • Østfold Kulturutvikling (Østfold Teater, Østfold Kulturproduksjon og Østfold Fylkesbibliotek)

 

HELSE

 • Helsefagutdanning
 • Legevakta
 • Helsehuset Fredrikstad 

 

TEKNOLOGI OG INNOVASJON 

 • Ingeniørutdanning
 • Østfold fagskole
 • Cowi
 • Østfoldforskning
 • Rambøll - kommer i 2015
 • Diverse mindre virksomheter 

Hvorfor er klynger viktige for Fredrikstad?

 • Byens totale kompetanse heves
 • Byen blir spennende for unge og godt utdannede mennesker
 • Gir nasjonal oppmerksomhet