Østfolds største fødestue for kompetansehoder

Høgskolen i Østfold (HiØ) som har et studiested på Værste-området i Fredrikstad og et på Remmen i Halden, har vokst kraftig de siste årene, både faglig og i antall hoder. Over 5.000 studenter og nærmere 500 ansatte er nå fordelt på de to studiestedene. Hele 2.500 studenter tok fatt på høyere utdanning ved Høgskolen i Østfold (HiØ) ved forrige studiestart, det er det høyeste antallet nye studenter noensinne. Studentene er fordelt på de over hundre ulike studiene som tilbys ved høgskolen.  

På Værste-området i Fredrikstad ligger Avdeling for helse og sosialfag , Avdeling for ingeniørfag, samt Akademi for scenekunst. Studenter og ansatte her holder til i moderne lokaler rett ved siden av, og også delvis integrert i, Fredrikstad stadion. Akademi for scenekunst, som flyttet inn i splitter nye lokaler i januar 2011, inneholder blant annet en stor black box hvor det hvert semester vises spennende forestillinger.

 

Vil drive regionen fremover

Søkningen til HiØ har vært rekordstor de siste årene og høgskolen er på landstoppen når det gjelder etter- og videreutdanning. I mars 2013 vedtok styret en plan for revidering av høgskolens strategiske plan. 

- Vi har hatt dialogmøter med en rekke eksterne samarbeidspartnere og -interessenter om høgskolens videre utvikling. Høgskolen i Østfold har også mottatt mange innspill fra studenter og ansatte som et viktig grunnlag for utarbeidelse av vår nye strategiske plan, sier rektor ved HiØ Hans Blom. Planen ble ferdigstilt like før sommerferien.

– Høgskolen i Østfold har en strategi om være en drivkraft i den regionale utviklingen. Likeså skal HiØ videreutvikles som en nasjonalt attraktiv høgskole, sier høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes.

Høgskolen i Østfold har en strategi om være en drivkraft i den regionale utviklingen. Likeså skal HiØ videreutvikles som en nasjonalt attraktiv høgskole.
— Carl-Morten Gjeldnes, direktør Høgskolen i Østfold
Folk-.jpg

Utdanner fagfolk som trengs

Rektor nevner etableringen av den nye videreutdanningen i velferdsteknologi ved Avdeling for helse- og sosialfag på studiestad Fredrikstad som et eksempel på faglig videreutvikling av HiØ. Videreutdanning i velferdsteknologi i helse- og sosialtjenestene startet høsten 2013. Etableringen innebærer styrket tverrfaglig samarbeid, i dette tilfellet ved at helse- og sosialfagutdanningene nå samarbeider nært med høgskolens utdanninger innen teknologi i Fredrikstad og Halden og med arbeidslivet om å utvikle utdanninger som regionen har behovfor.

– Høgskolen i Østfold skal være med på å utdanne de fagfolk som trengs i regionen og i landet innen de tradisjonelle profesjonsområdene, men også innen nye utviklingsområder, sier Gjeldnes.

HiØ har også økt fokus på masterutdanninger og kan per nå tilby totalt ni slike program. Sist ut på masterfronten er to helt unike masterutdanninger i henholdsvis barnehagepedagoggikk og småbarnsvitenskap og masterprogram i scenografi.