Dreieværste

Vaerste Dusk Final.jpg

Kombinasjonsprosjektet Dreieværste består av tre etasjer med næringsarealer og tre etasjer med boliger. Boligene får tilgang til en egen takhage med svært gode solforhold.


FAKTA

AREAL: Ca. 6.000 m² Næringsareal

BOLIGER: 27

ARKITEKT: Jarmund Vigsnæs Arkitekter

FERDIGSTILLELSE: Q1 2021 (næringsarealer)

Boligene er i salg


Planområdet Lørjekaja består av tre bygg: Smia (ferdigstilt 2010), hvor Høgskolen i Østfold avd. ingeniørfag holder til, Dreieværste og Maskinhallen. Navnet Lørjekaja kommer fra “Lørja” som fraktet ansatte til og fra FMV og hadde sin kai i dette området.

Dreieværste blir et kombinasjonsprosjekt med næringsarealer i plan 1-3 og boliger i plan 4-6. Realiseringen av Dreieværste gir mulighet for en utvidelse av Høgskolen i Østfold. Avdeling for helsefag skal etablere et nytt ferdighets- og simuleringssenter i plan 3. Dette blir en spennende arena for innovasjon og opplæring i helsefagene, og senteret etableres i samarbeid med Fredrikstad kommune. I plan 1 og 2 skal det etableres kontor- og næringsarealer. Og ikke minst vil WANG Ung få nye lokaler i bygget!

Boligene i plan 4-6 blir en kombinasjon av mindre studioleiligheter med utsikt mot elven og større leiligheter med balkong mot syd og utsikt mot vannet. Boligene vil få en felles takhage med svært gode lysforhold.

Med kombinasjonen av boliger i de øverste etasjene og næringsarealer under blir det mennesker og liv i bygget hele døgnet. Dette er viktig for å skape sammenhengende byliv fra Værste Brygge og til gjestehavnen. Som del av prosjektet oppgraderes kaifronten og bryggepromenaden, samt at parkområdet fra Værste Brygge videreføres med benker, grøntområder og lekeapparater. Boligene gjør at prosjektet med tilhørende infrastrukturkostnader er gjennomførbart.

Boligene er i salg!

Vaerste Close_updated_landscape2.jpg