Dreieværste

Vaerste Dusk Final.jpg

Kombinasjonsprosjektet Drieværste består av tre etasjer med næringsarealer og tre etasjer med boliger. Boligene får tilgang til en egen takhage med svært gode solforhold.


FAKTA

AREAL: Ca. 6.000 m² Næringsareal

BOLIGER: 27

ARKITEKT: Jarmuns Vigsnæs Arkitekter

FERDIGSTILLELSE: Q1 2021 (næringsarealer)

SALGSSTART BOLIGER: Høsten 2019


Vaerste Close Final.jpg