Utviklingen av Værste-området er et byutviklingsprosjekt - ikke et eiendomsutviklingsprosjekt. I dette ligger at det 650 mål store området vil bli utviklet i nært samarbeid med Fredrikstad kommune og byens befolkning.
— Øivind Kvammen, Markeds- og forvaltningsdirektør