Rambøll har kontorer på Værstetorvet 1 av flere grunner. Vi ønsker å være godt synlige for Høgskolen i Østfold, for å lettere kunne rekruttere de beste hodene. Dessuten mener vi det er attraktivt for nye ansatte å ha en urban arbeidsplass.
— Lars Petter Lauritzen, Rambøll