Store synergier ved samlokalisering av ny Frederik II og Arena Fredrikstad

I oktober vedtok Fylkestinget at nye Frederik II med flerbrukshall skal bygges på Værste. To måneder senere vedtok bystyret at Fredrikstads nye idretts- og ishockheyhall, Arena Fredrikstad, også skal bygges på Værste. Synergiene for Fredrikstad som by er store.

 

For Værste som byutvikler er vi glade for beslutningene som er gjort. Det viktigste var ikke å få begge til Værste, men til Fredrikstad sentrums umiddelbare nærhet, slik at synergier kan skapes.

 

Den nye ishockeyhallen vil kunne huse opptil 4000 tilskuere. Den nye flerbrukshallen til Frederik II vil kunne ta imot opptil 2500 gjester og vil bli like stor som Kongstenhallen. Begge hallene vil bli veldig fleksible og kan på kort tid endres til å huse ulike arrangement.

 

Samlokaliseringen vil skape en unik klynge med utdanning og idrett i Fredrikstad. I sentrum av Fredrikstad vil vi få 5000 studenter fra Høgskolen, Fagskolen og videregående skole som alle vil kunne få synergier med idretten i byen gjennom både flerbrukshall, Arena Fredrikstad og Fredrikstad Stadion.

Les også:
Fakta om ny Frederik II vgs. med flerbrukshall på Værste

Fakta om Arena Fredrikstad

Nytt næring- og boligprosjekt på Stadion Nord!

Klikk på bildene over for å se de større...

Værste AS har nå igangsatt arbeidet med et nytt bolig- og næringsprosjektet på Stadion Nord. Området som skal utvikles er plassen mellom Stadion og elven, mellom smia og maskinhallen.
 
Denne plassen benyttes i dag som parkeringsplass for et fåtall biler, og området har behov for et løft og gis et innhold.  Med dette mener vi at det stort sett i alle byutviklingsprosjekter opparbeides et blandet program med bolig, næring og handel, som ledd i å sikre en så levende, trygg og sikker by som mulig – prinsippet 24/7.
Værste mener videre at prosjektet følger opp vedtatte målsettinger i byområdeplanen, og nevner bl.a.;

  • Idealet om blandet formål i byutviklingsøyemed
  • 50% av boligbyggingen skal skje i byområdet og som en fortetting i sentrumsnære områder og et voksende behov for boliger
  • Bidrar og stimulerer til en synliggjøring av elven som et viktig byrom, kollektiv kommunikasjons-åre, samt aktiverer byrommet ved at innbyggerne og elven kobles sammen

Stadion Nord området er svært sentralt med gangavstand til sentrum, og godt egnet for et prosjekt med blandet formål – næring/boligbebyggelse.  De verneverdige bygningene rundt gjør det vanskelig å etablere boliger på bakkeplan, det planlegges derfor for næringsvirksomhet i de nederste etasjene, og slanke lamellblokker med gjennomgående leiligheter over næringsarealene.
 
Mellom blokkene og stadion vil det være mulig å opparbeide et solrikt og godt skjermet uteoppholdsareal. Området mot elva skal opparbeides til offentlig tilgjengelig arealer, som en del av elvepromenaden.
 
Prosjektet er i planleggingsfasen og vi kan foreløpig ikke si noe om forventet salgsstart av leilighetene.

Beachvolleyturnering under Glommafestivalen

Foto: Geir A. Carlsson, Fredriksstad Blad.

Foto: Geir A. Carlsson, Fredriksstad Blad.

Under Glommafestivalen, den 2. juli avvikles "O'Learys Værste Beach 2016" En beachvolleyturnering som skal avholdes i de to banene som er anlagt over plassen som i vinter ble brukt som skøytebane. Arrangørene håper på stor deltagelse og oppfordrer alle som har lyst til å melde seg på.

Påmelding kan gjøres på facebook-siden til O'Learys eller Glommafestivalen.

Fremtidsrettet byutvikling som utvider og styrker Fredrikstad sentrum

I dag la Værste og Scala fram planene for "Værstetorvet", det største enkeltprosjektet i Fredrikstad i moderne tid.

”Værstetorvet” er et helhetlig byutviklingsprosjekt, som svarer på byens vedtatte mål­settinger for utvilkling av sentrum. Prosjektet inneholder boliger, kontorer og handel, i tillegg til flere gode byrom. Grepet vil være det største enkeltprosjektet i Fredrikstad i moderne tid, og har som målsetting å bidra til et større, mer levende og mer urbant bysentrum.

Prosjektet fremmes for regulering nå i juni, og utviklingspartnerne Værste og Scala planlegger å starte bygging høsten 2017. Målet er at første del står klart i løpet av høsten 2019.

 
 

Slik skal vi skape en god sirkel i Fredrikstad

Fredrikstads befolkning vokser over landsgjennomsnittet. Vi er i dag norges 6. største by, men er ikke en gang topp 20 når det gjelder ­størrelsen på sentrum. Det bremser den gode utviklingen. Derfor må vi utvikle flere boliger i sentrum. Flere boliger krever flere handels­tilbud, noe som igjen gjør Fredrikstad sentrum og byen mer attraktiv. En god sirkel.

Prosjektet skaper en ny og urban forlengelse av dagens sentrum over til Kråkerøysiden. Dette er en fornuftig retning på sentrumsutviklingen fordi det bidrar til å gjøre elva til midtpunktet, og ikke avslutningen på byen. 

 

Vi skal ta handelen tilbake til Fredrikstad sentrum

Nye og mer moderne handelskonsepter, sammen med en stor parkeringslokasjon for sentrum på Kråkerøysiden, skal bidra til at Fredrikstad tar tilbake posisjonen som handels­hovedstad i Østfold. Kun på den måten kan vi stoppe dagens handelslekkasje, tiltrekke nye folk til byen og bedre utnytte den store hyttetrafikken i området. 

Byutviklingsprosjektet ”Værstetorvet” vil gi bedre gangbaserte for­bindelser i byen, og bidra til bedre servering, handel og kulturtilbud på gateplan på begge sider av elva.

Boliger trenger handel, og handel trenger boliger. Det er enkelt forklart grunnlaget for den gode sirkelen vi nå kan skape i Fredrikstad. Når dette innlemmes i det eksisterende sentrum, har vi en god oppskrift på hvordan Fredrikstad igjen kan bli Østfolds handelshovedstad.

Boliger trenger handel, og handel trenger boliger. Det er enkelt forklart grunnlaget for den gode sirkelen vi nå kan skape i Fredrikstad. Når dette innlemmes i det eksisterende sentrum, har vi en god oppskrift på hvordan Fredrikstad igjen kan bli Østfolds handelshovedstad.

 

250 nye boliger, en viktig nerve i sentrums­utviklingen

Fredrikstad er blant byene i Norge som scorer høyest på bosteds­attraktivitet. Den relative befolkningsveksten er blant de høyere i landet, med ca. 1% eller ca 800 personer årlig vekst. Dette skaper behov for nye boliger - og boliger trenger handel...

Byutviklingsprosjektet vil alene tilføre ca. 500 nye arbeidsplasser innenfor handel, og sysselsette ca. 1000 årsverk i byggebransjen samlet over byggeperioden.
”Med prosjektet Værstetorvet har vi satt de tradisjonelle formålene bolig, næring og handel sammen for å gjenskape den klassiske 24-timers byen. I kombinasjon med perfekt beliggenhet og fokus på å skape aktive offentlige rom ligger alt til rette for et styrket bysentrum. Vi har sterk tro på at dette vil bidra til å løfte Fredrikstad sentrum opp en divisjon.
— Griff Arkitektur

Illustrasjoner: Griff Arkitektur/Placebo

Les mer om Værstetorvet på egen hjemmeside

O'Learys har åpnet på Værste

Mat og sport: Restauranten O'Learys åpnet dørene torsdag 30. mars

Mat og sport: Restauranten O'Learys åpnet dørene torsdag 30. mars

Lag og klubber i Fredrikstad vil kunne sette sitt preg på restauranten ved å bidra med effekter.

Lag og klubber i Fredrikstad vil kunne sette sitt preg på restauranten ved å bidra med effekter.

Torsdag 31. mars åpnet den internasjonale sportsbaren dørene. 25 store TV-skjermer sørger for at du på nær sagt alle de 141 sitteplassene kan følge med på sportssendinger. Restaurantsjef Christoffer Amundrød lover mye fotball, men også andre sportssendinger i hele restaurantens åpningstid. Sommeren 2016 åpnet uteserveringen med 50 sitteplasser.